Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Cephalaria tenuiloba
Cephalorrhynchus tuberosus
Cerastium arvense arvense
Cerastium banaticum bonaticum
Cerastium banaticum speciosum
Cerastium candidissimum
Cerastium cerastoides
Cerastium cymosum cymosum
Cerastium decalvans decalvans
Cerastium decalvans orbelicum
Cerastium fontanum vulgare
Cerastium moesiacum
Cerastium pumilum palens
Cerastium runemarkii
Cerastium theophrasti
Ceratophyllum demersum demersum
Ceratophyllum submersum
Astragalus hellenicus
Astragalus idaeus
Crepis pusilla