Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Centaurea vlachorum
Centaurea weldeniana
Centaurea xylobasis
Centaurea zuccariniana
Centaurium erythraea erythraea
Centaurium erythraea rhodense
Centaurium erythraea rumelicum
Centaurium erythraea turcicum
Centranthus longiflorus junceus
Centranthus nevadensis sieberi
Centranthus ruber ruber
Centranthus ruber sibthordii
Cephalanthera cucullata
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera epipactoides
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Cephalaria ambrosioides
Cephalaria flava flava
Crepis biennis