Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Bupleurum tenuissimum Βούπλευρο το λεπτότατο
Bupleurum trichopodum Βούπλευρο το τριχόποδο
Burhinus oedicnemus oedicnemus Πετροτριλίδα
Burhinus oedicnemus saharae Πετροτριλίδα της Σαχάρας
Buteo buteo buteo Γερακίνα
Buteo buteo vulpinus Γερακίνα …
Buteo lagopus lagopus Χιονογερακίνα
Buteo lagopus menzbieri Χιονογερακίνα
Buteo rufinus rufinus Αητογερακίνα
Butomus umbellatus
Buxus sempervirens Πυξός
Cachrys ferulacea
Cakile maritima aegyptiaca Κάκιλε
Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis epigejos
Calamagrostis pseudophragmites
Calamagrostis varia
Calamintha cretica
Calamintha grandiflora
Calamintha hirta