Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene integripetala elafonesiaca
Silene integripetala lidenii
Silene integripetala greuteri
Silene insularis
Silene holzmannii
Silene haussknechtii
Silene guicciardii
Silene graeca
Silene goulimyi
Silene gigantea gigantea
Silene gigantea rhodopea
Silene gigantea hellenica
Silene gallica
Silene fruticosa
Silene frivaldszkyana
Silene flavescens thessalonica
Silene flavescens dictaea
Silene fabarioides
Silene fabaria domocina
Silene fabaria fabaria