Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Viburnum tinus tinus Βιβούρνο
Anthemis tinctoria tinctoria
Isatis tinctoria tinctoria
Lavatera thuringiaca thuringiaca Λαβατέρα της Θουριγγίας
Fumaria petteri thuretii
Astragalus thracicus thracicus
Piptatherum miliaceum thomasii
Agrostemma githago thessalum Αγρόστεμα το θεσσαλικό
Silene flavescens thessalonica
Festuca rubra thessalica
Fritillaria thessala thessala
Asperula aristata thessala
Viola alba thessala
Centaurea orphanidea thessala
Minuartia verna thessala
Verbascum thapsus thapsus
Senecio thapsoides thapsoides
Veronica orsiniana teucrioides
Thymus teucrioides teucrioides
Epilobium tetragonum tetragonum