Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Crocidura leucodon Χωραφομυγαλή
Crocidura ariadne Μυγαλή της Αριάδνης
Crocidura guldenstaedti Μυγαλή του Γκουλντεσταίντ
Crocidura lasiura Μυγαλή της Λέσβου
Delphinus delphis Δελφίνι
Mus musculus Σταχτοποντικός
Globicephala melaena Μαυροδέλφινο
Rattus rattus alexandrinus Μαυροποντικός
Sciurus vulgaris ameliae Σκίουρος Αμέλιος
Glis glis argenteus Δασομυωξός
Cricetulus migratorius atticus Νανοκρικετός
Crocidura suaveolens balcanica Κηπομυγαλή των Βαλκανίων
Rupicapra rupicapra balcanica Αγριόγιδο
Crocidura russula caneae Σπιτομυγαλή
Lepus europaeus carpathous Λαγός της Καρπάθου
Oryctolagus cuniculus cnossius Αγριοκούνελο
Apodemus sylvaticus creticus Δασοποντικός της Κρήτης
Lepus europaeus creticus Λαγός της Κρήτης
Vulpes vulpes crucigera Αλεπού
Lepus europaeus cyrensis Λαγός