Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Campanula patula patula
Campanula pelviformis
Campanula persicifolia
Campanula phrygia Καμπανούλα της Φρυγίας
Campanula radicosa
Campanula ramosissima Καμπανούλα η πολύκλαδη
Campanula rapunculoides
Campanula rapunculus
Campanula rechingeri
Campanula reiseri
Campanula rhodensis Καμπανούλα της Ρόδου
Campanula rotundifolia
Campanula rupestris
Campanula rupicola
Campanula sartorii
Campanula saxatilis cytherea
Campanula saxatilis saxatilis
Campanula sciathia
Campanula scopella
Campanula scutellata Καμπανούλα πινακιδιόφυλλη