Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Achillea pindicola integrifolia
Amelanchier ovalis integrifolia Αμελάνχιερ το ακεραιόφυλλο
Asplenium trichomanes inexpectans
Anthemis arvensis incrassata Ανθέμιδα η πυκνή
Alnus incana incana Κλήθρο της Ροδόπης
Acer opalus hyrcanum Σφενδάμι σερβικό
Anthyllis vulneraria hispidissima
Allium cupani hirtovaginatum
Anthemis tomentosa heracleotica Ανθεμίδα η ηρακλιώτικη
Alyssum obtusifolium helioscopioides
Aegilops comosa heldreichii Αιγίλωψ του Χελδράιχ
Acer heldreichii heldreichii Αγριοπλάτανος
Anemone hortensis heldreichii
Asplenium lepidum haussknechtii
Allium callimischon haemostictum
Allium guttatum guttatum
Aethionema saxatile graecum
Arenaria filicaulis graeca
Alkanna graeca graeca
Agrostemma githago githago Αγρόστεμα το γίθαγο