Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Verbascum nigrum abietinum
Verbascum nigrum nigrum
Verbascum nobile
Verbascum orientale
Verbascum ovalifolium ovalifolium
Verbascum pangaeum
Verbascum pentelicum
Verbascum phlomoides
Verbascum phoeniceum flavidum
Verbascum phoeniceum phoeniceum
Verbascum pinnatifidum
Verbascum pseudonobile
Verbascum pulverulentum
Verbascum pycnostachyum
Valerianella triceras
Verbascum roripifolium
Verbascum rupestre
Verbascum samniticum
Valeriana officinalis officinalis
Verbascum glomeratum