Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Melica minuta
Melica nutans
Melica ramosa
Melica rectiflora
Melica transsilvanica transsilvanica
Melica uniflora
Melilotus indica
Melilotus italica
Melilotus messanensis
Melilotus neapolitana
Melilotus officinalis
Melilotus segetalis
Melilotus sulcata
Melissa officinalis altissima
Melissa officinalis officinalis
Malcolmia graeca bicolor
Melittis melissophyllum albida
Medicago truncatula
Medicago scutellata
Marrubium vulgare