Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Fringilla montifringilla Χειμωνόσπινος
Sterna sandvicensis Χειμωνογλάρονο
Podiceps auritus auritus Χειμωνοβροχοπούλι
Pachychilon pictus Χειλάς
Ceratonia siliqua Χαρουπιά
Charaxes jasius Χαράξης ο ιάσιος
Erica manipuliflora Χαμορείκι
Anthus campestris campestris Χαμοκελάδα
Sorbus chamaemespilus Χαμαιμέσπιλος
Chamaeleo chamaeleon chamaeleon Χαμαιλέων
Chamaecytisus hirsutus Χαμαικύτισος ο χνουδωτός
Chamaecytisus subidaeus Χαμαικύτισος ο υποιδαίος
Chamaecytisus polytrichus Χαμαικύτισος ο πολύτριχος
Chamaecytisus albus Χαμαικύτισος ο λευκός
Chamaecytisus eriocarpus Χαμαικύτισος ο εριόκαρπος
Chamaecytisus dorycnioides Χαμαικύτισος ο δορυκνιοειδής
Chamaecytisus creticus Χαμαικύτισος ο Κρητικός
Chamaecytisus austriacus Χαμαικύτισος ο Αυστριακός
Chamaemelum mixtum Χαμαίμηλο
Coracias garrulus Χαλκοκουρούνα