Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Eupholidoptera epirotica Ευφολιδόπτερη η Ηπειρωτική
Eupholidoptera cretica Ευφολιδόπτερη η Κρητική
Eupholidoptera chabrieri garganica Ευφολιδόπτερη του Γκαργκάνο
Eupholidoptera cabrieri schmidti Ευφολιδόπτερη του Σμιντ
Eupholidoptera astyla Ευφολιδόπτερη η άστυλη
Eupatorium cannabinum cannabinum
Eupatorium adenophorum
Euonymus verrucosus Ευώνυμος βαλκανικός
Euonymus latifolius Ευώνυμος πλατύφυλλος
Euonymus europaeus Ευώνυμος Ευρωπαϊκός
Eumedonia eumedon Ευμεδονία η Ευμέδου
Eudontomyzon hellenicus Γκαβόχελο
Eucalyptus camaldulensis Ευκάλυπτος
Esox lucius Τούρνα
Eryx jaculus turcicus Έρυξ (Λουρίτης)
Erythronium dens-canis
Erysimum senoneri icaricum
Erysimum senoneri senoneri
Erysimum rhodium
Erysimum rechingeri