Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Mesocrisetus auratus Μεσοκρικητός
Meles meles Ασβός
Martes martes Δεντροκούναβο
Martes foina Κουνάβι
Lynx lynx Λύγκας
Lutra lutra Βίδρα
Lepus europaeus meridici Λαγός του Μερίντισι
Lepus europaeus ghigii Λαγός
Lepus europaeus creticus Λαγός της Κρήτης
Lepus europaeus cyrensis Λαγός
Lepus europaeus rhodius Λαγός της Ρόδου
Lepus europaeus parnassius Λαγός του Παρνασσού
Lepus europaeus niethammeri Λαγός του Νιεθάμμερ
Lepus europaeus carpathous Λαγός της Καρπάθου
Hystrix cristata Ύστριξ
Grampus griseus Σταχτοδέλφινο
Globicephala melaena Μαυροδέλφινο
Glis glis argenteus Δασομυωξός
Glis glis pindicus Δασομυωξός της Πίνδου
Felis sylvestris agrius Αγριόγατος