Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dianthus formanekii
Dianthus fruticosus fruticosus Αγριογαρύφαλλο το θαμνοειδές
Dianthus fruticosus creticus Αγριογαρύφαλλο της Κρήτης
Dianthus fruticosus carpathus Αγριογαρύφαλλο της Καρπάθου
Dianthus fruticosus amorginus Αγριογαρύφαλλο της Αμοργού
Dianthus fruticosus karavius Αγριογαρύφαλλο το Καράβιο
Dianthus fruticosus occidentalis Αγριογαρύφαλλο το δυτικό
Dianthus fruticosus sitiacus Αγριογαρύφαλλο της Σιτίας
Dianthus fruticosus rhodius Αγριογαρύφαλλο της Ρόδου
Dianthus giganteus subgiganteus
Dianthus giganteus giganteus
Dianthus gracilis gracilis
Dianthus gracilis drenowskianus
Dianthus haematocalyx pruinosus
Dianthus haematocalyx pindicola
Dianthus haematocalyx ventricosus
Dianthus haematocalyx haematocalyx
Dianthus integer minutiflorus
Dianthus juniperinus juniperinus
Dianthus juniperinus heldreichii