Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Fraxinus angustifolia oxycarpa Νερόφραξος
Fraxinus excelsior excelsior Μεγάλος φράξος
Fraxinus ornus Μικρός φράξος
Fritillaria bithynica
Fritillaria carica
Fritillaria conica
Fritillaria davisii
Fritillaria drenovskii
Fritillaria ehrhartii
Fritillaria elwesii
Fritillaria epirotica
Fritillaria euboeica
Fritillaria graeca
Fritillaria messanensis
Fritillaria montana
Fritillaria mutabilis
Fritillaria obliqua
Fritillaria pelinaea
Fritillaria pontica
Fritillaria rhodia