Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Galium oreophilum
Galium palustre
Galium parisiense
Galium pastorale
Galium peloponnesiacum
Galium pisoderium
Galium protopycnotrichum
Galium pseudoaristatum
Galium pycnotrichum
Galium recurvum
Galium reiseri
Galium rhodopeum
Galium rigidifolium
Galium rivale
Galium rotundifolium
Galium sacrorum
Galium samium
Galium samothracicum
Galium setaceum
Galium speciosum