Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Coronopus didymus Κορωνόπους ο δίδυμος
Coronopus squamatus Κορωνόπους ο λεπιδωτός
Cotoneaster nebrodensis Κοτονήαστρο το Νεμπροντένσιο
Cotoneaster nummularia Κοτονήαστρο το νομισματικό
Crataegus azarolus Κράταιγος ο αζαρόλος
Crataegus heldreichii Κράταιγος του Χελντράιχ
Calamagrostis epigejos
Calamagrostis arundinacea
Crataegus pentagyna Κράταιγος ο πεντάγυνος
Crataegus rhipidophylla Κράταιγος ο ριπιδόφυλλος
Cachrys ferulacea
Crepis micrantha Κρηπίς η μικρανθίς
Cynanchum acutum Κύναγχο το οξύ
Centaurea huljakii
Cytisus villosus Κύτισος ο τριχωτός
Centaurea hyalolepis
Centaurea heldreichii
Centaurea idaea
Centaurea immanuelis-loewii
Centaurea ipsaria