Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cuscuta pedicellata
Cuscuta planiflora
Cuscuta suaveolens
Cutandia maritima
Cutandia stenostachya
Cyaniris helena Κουανίρις η Ελένη
Cyathophylla chlorifolia
Cyclamen creticum
Cyclamen graecum anatolicum
Cyclamen graecum candicum
Cyclamen graecum graecum
Cyclamen hederifolium
Cyclamen persicum
Cyclamen repandum peloponnesiacum
Cyclamen repandum rhodense
Cydonia oblonga Κυδωνιά
Cygnus columbianus bewickii Νανόκυκνος
Cygnus cygnus Αγριόκυκνος
Cygnus olor Κύκνος
Cymbalaria microcalyx