Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Campanula jacquinii
Campanula incurva
Campanula hierapetrae
Campanula heterophylla
Campanula hawkinsiana
Campanula hagielia
Campanula goulimyi
Campanula glomerata elliptica
Campanula glomerata hispida
Campanula garganica cephallenica
Campanula garganica acarnanica
Campanula formanekiana
Campanula foliosa
Campanula euboica
Campanula erinus Καμπανούλα η έρινος
Campanula drabifolia creutzburgii Καμπανούλα του Κρεουντζμπούργκ
Campanula drabifolia pinatzii Καμπανούλα του Πινάτση
Campanula drabifolia Καμπανούλα η δραβόφυλλη
Campanula delicatula Καμπανούλα η αβρώτατη
Campanula cymbalaria