Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Centaurea pawlowskii
Centaurea pelia
Centaurea peucedanifolia
Centaurea pichleri pichleri
Centaurea pinardii
Centaurea pindicola
Centaurea poculatoris
Centaurea prespana
Centaurea princeps
Centaurea pseudocadmea
Centaurea psilacantha
Centaurea ptarmicifolia
Centaurea pumilio
Centaurea raphanina mixta
Centaurea raphanina raphanina
Centaurea rechingeri
Centaurea redempta
Centaurea rhenana tartarea
Centaurea rufidula
Centaurea rupestris finazzeri