Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Crocus robertianus
Crocus sieberi atticus
Crocus sieberi nivalis
Crocus sieberi sieberi
Crocus sieberi sublimis
Crocus speciosus speciosus
Crocus tournefortii
Crocus veluchensis
Crucianella angustifolia
Crucianella bythinica
Crucianella graeca
Crucianella imbricata
Crucianella latifolia
Crucianella macrostachya
Cruciata glabra
Cruciata laevipes
Cruciata pedemontana
Cruciata taurica euboea
Cruciata taurica occidentalis
Crupina crupinastrum