Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Campanula thessala
Campanula stenosiphon
Campanula sporadum
Campanula spatulata spruneriana
Campanula spatulata filicaulis
Campanula spatulata spatulata
Campanula sparsa sphaerothrix Καμπανούλα η σφαιρόθριξ
Campanula sparsa sparsa Καμπανούλα η διάχυτη
Campanula sparsa fricaldskyi Καμπανούλα του Φρίβαλντ
Campanula scutellata Καμπανούλα πινακιδιόφυλλη
Campanula scopella
Campanula sciathia
Campanula saxatilis cytherea
Campanula saxatilis saxatilis
Campanula sartorii
Campanula rupicola
Campanula rupestris
Campanula rotundifolia
Campanula rhodensis Καμπανούλα της Ρόδου
Campanula reiseri