Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carex rostrata
Carex sempervirens
Arundo plinii
Carex spicata
Arthrocnemum perenne Αρθρόκνημο το πολυετές
Carex tomentosa
Carex vulpina
Carlina acanthifolia
Asparagus acutifolius
Carlina barnebiana
Asparagus aphyllus
Alopecurus gerardii
Carlina diae
Carlina frigida
Carlina sitiensis
Carlina tragacanthifolia
Asparagus stipularis
Carpobrotus acinaciformis
Carpobrotus edulis
Coronilla scorpioides