Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Bupleurum flavicans Βούπλευρο το κιτρινωπό
Bupleurum flavum Βούπλευρο το κίτρινο
Bupleurum fontanesii Βούπλευρο το φοντανέζικο
Bupleurum fruticosum Βούπλευρο το θαμνοειδές
Bupleurum gaudianum Βούπλευρο του Γκωντιάν
Bupleurum gerardi Βούπλευρο το Γεράρδιο
Bupleurum glumaceum Βούπλευρο το λεπυριώδες
Bupleurum gracile Βούπλευρο το χαρίεν
Bupleurum gracile Βούπλευρο το χαρίεν
Bupleurum greuteri Βούπλευρο του Γκρόιτερ
Bupleurum kakiskalae
Bupleurum karglii Βούπλευρο του Καργκλ
Bupleurum lancifolium Βούπλευρο το λογχόφυλλο
Bupleurum praealtum Βούπλευρο το πανύψηλο
Bupleurum rotundifolium Βούπλευρο το στρογγυλόφυλλο
Bupleurum semicompositum Βούπλευρο το ημισύνθετο
Bupleurum tenuissimum Βούπλευρο το λεπτότατο
Bupleurum trichopodum Βούπλευρο το τριχόποδο
Butomus umbellatus
Buxus sempervirens Πυξός