Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pedicularis brachyodonta grisebachii
Hypericum richeri grisebachii Υπερικό του Γκρισεμπάχ
Saxifraga porophylla grisebachii
Sedum grisebachii grisebachii
Centaurea grisebachii grisebachii
Silene integripetala greuteri
Vaccaria hispanica grandiflora
Scandix australis grandiflora
Ophrys mammosa grammica
Lepidium graminifolium graminifolium
Scabiosa graminifolia graminifolia
Lupinus albus graecus
Rhamnus lycioides graecus Ράμνος ο Γραικός
Elymus hispidus graecus
Rumex bucephaloforus graecus
Limonium graecum graecum
Galium graecum graecum
Aethionema saxatile graecum
Teucrium divaricatum graecum
Cyclamen graecum graecum