Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Achillea pindicola pindicola
Aremonia agrimonoides pouzarii
Anthyllis vulneraria praepropera
Anthus pratensis pratensis Λιβαδοκελάδα
Anthyllis vulneraria pulchella
Allium carinatum pulchellum
Asperula purpurea purpurea
Anemone ranunculoides ranunculoides
Alyssum montanum repens
Anthemis rigida rigida Ανθεμίδα η νύσσουσα
Anthemis rosea rosea Ανθέμιδα η ρόδινη
Anthemis pseudocotula rotata Ανθεμίδα η ψευδοκοτούλα
Allium scorodoprasum rotundum
Anser anser rubirostris Σταχτόχηνα η πορφυρόραμφη
Astragalus creticus rumelicus
Allium guttatum sardoum
Aurinia saxatilis saxatilis
Alyssum montanum scardicum
Allium scorodoprasum scorodoprasum
Arenaria conferta serpentinii