Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Allium subhirsutum
Allium tardans
Allium vineale
Alopecurus gerardii
Alopecurus vaginatus
Alnus glutinosa Κλήθρο
Alopecurus aequalis Αλοπεκούρος ο ομαλός
Althaea armeniaca
Althaea cannabina
Althaea officinalis
Althenia filiformis
Alyssoides cretica
Alyssoides sinuata
Alyssoides utriculata
Alyssum baldaccii
Alyssum caliacrae
Alyssum chalcidicum
Alyssum chlorocarpum
Alyssum corymbosoides
Alyssum cuneifolium