Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Astragalus thracicus parnassi
Astragalus thracicus thracicus
Astragalus vesicarius
Asyneuma canescens
Asyneuma giganteum
Asyneuma limonifolium
Athamanta albanica
Athamanta arachnoidea
Athamanta densa
Athamanta macedonica
Athene noctua Κουκουβάγια
Atherina boyeri Αθερίνα
Atherina hepsetus Σουβλίτης
Athyrium filix-femina
Atractylis cancellata cancellata Ατρακτυλίδα
Atractylis gummifera
Atraphaxis billardieri
Atriplex halimus Ατρίπληξ η άλιμος
Atriplex hastata Ατρίπλεξ ο άστατος
Atriplex hortensis Ατρίπλεξ ο κηπαίος