Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Crataegus monogyna monogyna Κράταιγος ο μονόγυνος
Crataegus pentagyna Κράταιγος ο πεντάγυνος
Crataegus rhipidophylla Κράταιγος ο ριπιδόφυλλος
Crataegus monogyna aegeica Κράταιγος του Αιγαίου
Crataegus heldreichii Κράταιγος του Χελντράιχ
Cornus mas Κρανιά
Crataegus monogyna azarella Κραταιγός ο μονόγυνος
Crepis micrantha Κρηπίς η μικρανθίς
Crepis dioscoridis dioscoridis Κρηπίς του Διοσκουρίδη
Cydonia oblonga Κυδωνιά
Cymodocea nodosa Κυμοδοκέα η επιγονάτειος
Cupressus sempervirens Κυπαρίσσι
Coriandrum sativum Κόλιαντρος
Conyza canadensis Κόνυζα η Καναδική
Conyza bonariensis Κόνυζα η Μποναριένσιος
Cotinus coggygria Κότινος
Cynanchum acutum Κύναγχο το οξύ
Cytisus procumbens Κύτισος ο έρπων
Cytisus agnipilus Κύτισος ο αμνόχνουδος
Cytisus decumbens Κύτισος ο κατανεύων