Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Carex nigra
Carex otrubae
Carex ovalis
Carex pallescens
Carex panicea
Carex paniculata paniculata
Carex pendula
Carex punctata
Carex remota
Carex riparia
Carex rostrata
Carex sempervirens
Carex serotina serotina
Carex spicata
Carex sylvatica sylvatica
Carex tomentosa
Carex vulpina
Carlina acanthifolia
Carlina acaulis simplex
Carlina barnebiana