Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Porzana parva Μικροπουλάδα
Porzana porzana Στικτοπουλάδα
Porzana pusilla Νανοπουλάδα
Prunella collaris Χιονοψάλτης
Prunella modularis Θαμνοψάλτης
Prunella montanella θαμνοψάλτης της Σιβηρίας
Pterocles alchata Βελόνουρη περιστερόκοτα
Pterocles orientalis Μαυροπεριστερόκοτα
Ptyonoprocne rupestris Βραχοχελίδονο
Puffinus puffinus puffinus Μύχος
Puffinus puffinus yelkouan Μύχος
Pyrrhocorax graculus graculus Κιτρινοκαλιακούδα
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis Κοκκινοκαλιακούδα
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula Πύρρουλας