Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Asio flammeus Βαλτόμπουφος
Asio otus otus Νανόμπουφος
Athene noctua Κουκουβάγια
Aythya ferina Γκισάρι
Aythya fuligula Μαυροκέφαλη
Aythya marila Μαριλόπαπια
Aythya nyroca Βαλτόπαπια