Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dactylorhiza cordigera
Dianthus simulans
Dactylorhiza sambucina
Dianthus tripunctatus
Dactylorhiza graeca
Dianthus tristis
Daucus conchitae
Dianthus leptopetalus
Dianthus mercurii
Damasonium alisma
Daucus involucratus
Dianthus elegans Αγριογαρύφαλλο το κομψό
Dianthus noeanus
Dianthus pallens
Delphinium fissum
Danthonia decumbens
Delphinium hellenicum
Dianthus quadrangulus
Dianthus pulviniformis
Draba cretica