Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Galium humifusum
Galium incanum creticum
Galium incanum incanum
Galium incrassatum
Galium incurvum
Galium insularae
Galium intricatum
Galium kerneri
Galium laconicum
Galium lucidum
Galium macedonicum
Galium malickyi
Galium melanantherum
Galium mirum
Galium mixtum
Galium monachinii
Galium monasterium
Galium murale
Galium odoratum
Galium ophiolithicum