Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pedicularis olympica
Pedicularis orthantha
Pedicularis petiolaris
Peganum harmala
Periploca angustifolia Περίπλοκα η στενόφυλλη
Periploca graeca Περίπλοκα η γραική
Petasites albus
Petasites hybridus
Petasites kablikianus
Petromarula pinnata
Petrorhagia armerioides
Petrorhagia candica
Petrorhagia cretica
Petrorhagia dianthoides
Petrorhagia fasciculata
Petrorhagia glumacea
Petrorhagia graminea
Petrorhagia illyrica haynaldiana
Petrorhagia illyrica illyrica
Petrorhagia illyrica taygetea