Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Heliotropium suaveolens suaveolens
Heliotropium supinum
Helleborus cyclophyllus
Hemarthria altissima
Heptaptera colladonioides
Heracleum humile Ηράκλειο το χαμηλό
Heracleum orphanidis
Heracleum platytaenium Ηράκλειο το πλατυταίνιο
Heracleum sphondylium pyrenaicum
Heracleum sphondylium ternatum
Hermodactylus tuberosus
Herniaria cinerea
Herniaria degenii
Herniaria glabra
Herniaria hirsuta
Herniaria incana
Herniaria micrantha
Herniaria nigrimontium
Herniaria parnassica cretica
Herniaria parnassica parnassica