Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Leontodon crispus asper
Lunaria annua annua
Lupinus angustifolius angustifolius
Lavandula angustifolia angustifolia Λεβάντα η στενόφυλλη
Lamium amplexicaule amplexicaule
Limonium graecum ammophilon
Lavatera thuringiaca ambigua Λαβατέρα η αμφίβολη
Linum perenne alpinum
Lupinus albus albus
Lamium bifidum albimontanum
Linum flavum albanicum
Lilium carniolicum albanicum
Leucojum aestivum aestivum
Lapsana communis adenophora
Limodorum abortivum abortivum
Lathyrus tuberosus
Lathyrus sphaericus
Lathyrus setifolius
Lathyrus saxatilis
Lathraea squamaria