Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Epilobium montanum
Epilobium obscurum
Epilobium palustre
Epilobium parviflorum
Epilobium roseum
Epilobium tetragonum tetragonum
Epilobium vernonicum
Epipactis atrorubens
Epipactis cretica
Epipactis gracilis
Epipactis greuteri
Epipactis helleborine
Epipactis microphylla
Epipactis palustris
Epipactis persica
Epipactis subclausa
Epipogium aphyllum
Equisetum arvense
Equisetum fluviatile
Equisetum hyemale