Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Verbascum euboicum
Verbascum foetidum
Veratrum nigrum
Valerianella carinata
Veratrum album
Velesia rigida
Valeriana tuberosa
Valeriana asarifolia
Vaccaria pyramidata
Velesia quadridentata
Verbascum longifolium
Vantenata dubia
Valeriana tripteris
Verbascum levanticum
Verbascum leucophyllum
Verbascum lydium
Verbascum macrurum
Verbascum mallophorum
Vallisneria spiralis
Verbascum lasianthum