Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Metrioptera fedtschenkoi ambitiosa Μετριόπτερος ο ...
Metaplastes oertzeni Μεταπλάστης του Οερτζέν
Metaplastes ornatus Μεταπλάστης ο διακοσμημένος
Mespilus germanica Μεσπιλιά
Mesocrisetus auratus Μεσοκρικητός
Monachus monachus Μεσογειακή φώκια
Mesoacidalia aglaia Μεσοατσινταία η Αγλαΐα
Mercurialis ovata Μερκουριαλίδα η ωοειδής
Melitaea cinxia Μελιταία η κίνξια
Melitaea arduinna rhodopensis Μελιταία η Ροδόπια
Merops apiaster Μελισσοφάγος
Melanogryllus desertus Μελανόγρυλλος ο ερημικός
Melanargia russiae Μελαναργία η Ρούσσιος
Melanargia larissa Μελαναργία η Λαρίσσα
Melanargia galathea Μελαναργία η Γαλαθέα
Melitae phoebe Μελίταία η Φοίβη
Melilotus altissima Μελίλωτος ο υψηλότατος
Melilotus alba Μελίλωτος ο λευκός
Mellicta aurelia Μελίκτα η Αυριλία
Mellicta athalia Μελίκτα η Αθάλια