Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Neatostema apulum
Neotinea maculata
Neottia nidus-avis
Nepeta argolica argolica
Nepeta argolica dirphya
Nepeta argolica malacotrichos
Nepeta argolica vourinensis
Nepeta camphorata
Nepeta cataria
Nepeta italica
Nepeta melissifolia
Nepeta nuda albiflora
Nepeta nuda nuda
Nepeta orphanidea
Nepeta parnassica
Nepeta scordotis
Nepeta sphaciotica