Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Lathyrus sphaericus
Lathyrus tuberosus
Lathyrus venetus
Lathyrus vernus
Launaea mucronata
Lavatera arborea
Lavatera bryonifolia
Lavatera punctata
Lavatera trimestris
Lecokia cretica
Legousia falcata
Legousia hybrida
Legousia pentagonia
Legousia speculum-veneris
Lemna minor
Lemna minuscula
Lemna trisulca
Lens culinaris
Lens ervoides
Leontodon crispus asper