Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Adenocarpus complicatus complicatus Αδενόκαρπος ο συμπεπτηγμένος
Adenocarpus complicatus complicatus Αδενόκαρπος ο συμπεπτηγμένος
Adenostyles alliariae alliariae
Adiantum capillus-veneris
Adonis aestivalis Άδωνις ο θερινός
Adonis annua annua Άδωνις ο ετήσιος
Adonis annua carinata Άδωνις ο τροπιδώδης
Adonis cyllenea
Adonis flammeus Άδωνις ο φλογώδης
Adonis microcarpa cretica Άδωνις ο Κρητικός
Adonis microcarpa microcarpa Άδωνις ο μικρόκαρπος
Aegilops comosa comosa Αιγίλωψ ο εύκομος
Aegilops comosa heldreichii Αιγίλωψ του Χελδράιχ
Aegilops cylindrica Αιγίλωψ ο κυλινδρικός
Aegilops dichasians
Aegilops geniculata Αιγίλωψ ο γονατώδης
Aegilops lorentii Αιγίλωψ ο λορέντιος
Aegilops neglecta Αιγίλωψ ο αμελής
Aegilops speltoides Αιγίλωψ ο πελτοειδής
Aegilops triuncialis Αιγίλωψ ο τριούγκιος