Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ranunculus rumelicus
Ranunculus sardous
Ranunculus sartorianus
Ranunculus sceleratus sceleratus
Ranunculus serbicus
Ranunculus sphaerospermus
Ranunculus sprunerianus
Ranunculus subomophyllus
Ranunculus thasius
Ranunculus trichophyllus trichophyllus
Ranunculus trilobus
Ranunculus velutinus
Raphanus raphanistrum raphanistrum
Raphanus raphanistrum rostratus
Raphanus sativus
Rapistrum rugosum linaeanum
Rapistrum rugosum orientale
Rattus norvegicus norvegicus Δεκατιστής
Rattus rattus alexandrinus Μαυροποντικός
Rattus rattus frugiforus