Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Asio flammeus Βαλτόμπουφος
Asio otus otus Νανόμπουφος
Athene noctua Κουκουβάγια
Aythya ferina Γκισάρι
Aythya fuligula Μαυροκέφαλη
Aythya marila Μαριλόπαπια
Aythya nyroca Βαλτόπαπια
Bombycilla garrulus Βομβυκίλλα
Bonasa bonasia Αγριόκοτα
Botaurus stellaris Ηταυρος
Branta bernicla Δαχτυλιδόχηνα
Branta ruficollis Κοκκινόχηνα
Bubo bubo bubo Μπούφος
Bubulcus ibis Γελαδάρης
Bucanetes githagineus Ερημοπύρρουλας
Bucephala clangula Βουκεφάλας
Burhinus oedicnemus saharae Πετροτριλίδα της Σαχάρας
Burhinus oedicnemus oedicnemus Πετροτριλίδα
Buteo buteo vulpinus Γερακίνα …
Buteo buteo buteo Γερακίνα