Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Primula veris columnae
Primula elatior elatior
Prenanthes purpurea
Prasium majus Φασσόχορτο
Potentilla supina Ποτεντίλλα η ύπτια
Potentilla speciosa
Potentilla reptans
Potentilla recta
Potentilla pindicola
Potentilla pedata
Potentilla micrantha
Potentilla laciniosa
Potentilla kionaea
Potentilla inclinata
Potentilla geoides halacsyana
Potentilla geoides geoides
Potentilla geoides longisepala
Potentilla geoides regis-borisii
Potentilla erecta
Potentilla detomasii