Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Stachys spruneri
Stachys spreitzenhoferi spreitzenhoferi
Stachys spreitzenhoferi virella
Stachys spinulosa
Stachys spinosa
Stachys scardica
Stachys recta recta
Stachys recta olympica
Stachys recta baldaccii
Stachys plumosa
Stachys parolinii
Stachys pangaea
Stachys palustris
Stachys officinalis
Stachys ocymastrum
Stachys obiqua
Stachys mucronata
Stachys messeniaca
Stachys menthifolia
Stachys leucoglossa