Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Silene urvillei Σιληνή του Ουρβίλ
Sisyrinchium laxum Σισύμβριο το αραιό
Sisymbrium officinale Σισύμβριο το φαρμακευτικό
Sciurus vulgaris ameliae Σκίουρος Αμέλιος
Sciurus vulgaris lilaeus Σκίουρος ο Λιλέος
Sciurus anomalus Σκίουρος της Λέσβου
Scabiosa albocincta Σκαμπιόζα η λευκόστικτη
Scabiosa variifolia Σκαμπιόζα η ποικιλόφυλλη
Scabiosa mimoana minoana Σκαμπιόζα του Μίνωα
Scabiosa hymettia Σκαμπιόζα του Υμηττού
Scabiosa minoana asterusica Σκαμπιόζα των Αστερουσίων
Serinus serinus Σκαρθάκι
Scorzonera laciniata Σκαρτσονέρα η πτερωτή
Solanum sodomeum Σολανό των Σοδόμων
Suaeda vera Σουαίδα η γνήσια
Sula bassana Σούλα
Spartium junceum Σπάρτο
Salix fragilis Σπαζοϊτιά
Spergularia salina Σπεργκουλάρια η αλατόφιλη
Spergularia lycia Σπεργκουλάρια της Λυκίας