Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Centranthus macrosiphon Κέντρανθος ο μακροσίφων
Cestrum parqui Κέστρο το πάρκουϊ
Ceryle rudis Κήρυλος
Cirsium italicum Κίρσιο το ιταλικό
Calendula arvensis Καλέντουλα η αρουραία
Calendula officinalis Καλέντουλα η φαρμακευτική
Circus aeruginosus Καλαμόκιρκος
Calepina irregularis Καλεπίνα η …
Calliptamus italicus Καλλίπταμος ο Ιταλικός
Calliptamus coelesyriensis coelesyriensis Καλλίπταμος ο Κοιλοσυριακός
Calliptamus barbatus barbatus Καλλίπταμος ο γενειοφόρος
Calliptamus tenuicercis Καλλίπταμος ο στενόκερκος
Calluna vulgaris Καλλούνα η κοινή
Callimenus macrogaster macrogaster Καλλυμένος ο μακρογάστερος
Callimenus oniscus Καλλυμένος ο ονίσκος
Camelina rumelica Καμελίνα η Ρουμελική
Camelina sativa Καμελίνα η εδώδιμη
Camelina microcarpa Καμελίνα η μικρόκαρπη
Campanula erinus Καμπανούλα η έρινος
Campanula delicatula Καμπανούλα η αβρώτατη