Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Conocephalus hastatum Κωνοκέφαλος ο άστατος
Conocephalus kisi kisi Κωνοκέφαλος ο Κίσιος
Conringia austriaca Κονρίγκια η Αυστριακή
Conringia orientalis Κονρίγκια η ανατολική
Conringia planisiliqua Κονρίγκια επιπεδοχεδρωπή
Consolida ambigua Κονσολίντα η αμφίβολη
Consolida brevicornis Κονσολίντα η βραχυκέρατη
Consolida hellespontica Κονσολίντα του Ελλησπόντου
Consolida orientalis orientalis Κονσολίντα η ανατολική
Consolida orientalis phrygia Κονσολίντα της Φρυγίας
Consolida regalis paniculata Κονσολίντα φοβοειδής
Consolida regalis regalis Κονσολίντα η βασιλική
Consolida samia Κονσολίντα της Σάμου
Consolida tenuissima Κονσολίντα η λεπτότατη
Consolida tuntasiana Κονσολίντα του Τούντα
Consolida uechtritziana Κονσολίντα η Ουεχτριζιανή
Convallaria majalis
Convolvulus althaeoides althaeoides
Convolvulus althaeoides tenuissimus
Convolvulus argyrothamnos Κονβόλβουλος ο αργυρόθαμνος